สำนักงานปลัด

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด

091-796-6288

พนักงานส่วนตำบล

นางพัชรี สีแดงก่ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

095-1864-385

สิบเอกธเนศพล บุรินทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

087-655-0918

นางสาวชลดา สิงห์ครุธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร 045762111

นายนนท์ชัย ขาวผิว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 045762111

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศรันย์กร ดลสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 045762111

นางเพลินจิต ศรีวิสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 045762111

นายวร ยืนยงค์

พนักงานขับรถยนต์

โทร 045762111

นายวิศวะ กกแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

โทร 045762111

นายกังวาล มโนรัตน์

คนงานทั่วไป

โทร 045762111

นางณัชชา พันเลิศ

นักการภารโรง

โทร 045762111

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ