กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

099163-6497

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ