กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

081-264-3291

พนักงานส่วนตำบล

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

081-264-3291

นางอุลัยวรรณ์ คานทอง

ครู ค.ศ.1

045-762-111

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสุกัญญา กองแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

045-979756

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ