สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมจิตร คำตะพันธ์

ประธานสภา

โทร 045-979-756

นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์

รองประธานสภา

โทร 045-979-756

นางลัดดาวัลย์ เปรี่ยมนอง

เลขานุการสภา

โทร 045-979-756

สมาชิกสภา

นายเมียน เจริญรัมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

โทร 045-979-756

นางลัดดาวัลย์ เปรี่ยมนอง

ส.อบต. หมู่ที่ 2

โทร 045-979-756

นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

โทร 045-979-756

นายอาทิตย์ แทบท้าว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

โทร 045-979-756

นายโกวิทย์ ทุ่มโมง

ส.อบต. หมู่ที่ 5

โทร 045-979-756

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ