วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:25

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหำรส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Poll

ประชาชนชาวตำบโพนทัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ